Tim ekologa

Škola: 
OŠ "9.oktobar"
Škola
Odeljenje: 
Odeljenje
Broj učenika: 
1090
Broj učenika
Prokuplje

Opis škole :
Škola sa najvećim parkom u Topličkom okrugu i najdužom ekološkom tradicijom.

Opis rešenja:
Postojeću zelenu površinu dodatno smo osvežili cvećem, žardinjerama i ukrasima od reciklažnog materijala kome smo udahnuli novi život.

Slika pre

Slika posle
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti:
Nagradu ćemo potrošiti na kupovinu nastavnih sredstava, neophodnih za opremanje biološkog kabineta i uređenje staza u parku.

Ime podnosioca: 
Dragana Đorđević
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
nastavnik biologije
Pozicija u školi

8.047 POENA
47 Glasova
8 Glasova žirija

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik