Pričljivi petaci

Škola: 
OŠ „Ivan Vušović“
Škola
Odeljenje: 
V/1
Odeljenje
Broj učenika: 
29
Broj učenika
Ražanj

Opis škole :
Škola ima oko 220 učenika. Lepo je uređena i predstavlja kulturni centar grada.

Opis rešenja:
Ova pesma je prvo veliko komponovanje „petaka“. Predstavlja zajednički rad učenika u osmišljavanju teksta i muzike. Za pevače smo odabrali najbolje, Mariju i Vasilija. Nadamo se da će naš video poslati poruku da treba očistiti mesta koja se nalaze malo dalje od centra grada.

Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti:
Nagradu planiramo da potrošimo za dobre zvučnike i tablete za muzički kabinet. Pokušali bi da pronađemo i nabavimo muzički instrument Boomwackers.

Ime podnosioca: 
Dragana Đokić
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
Nastavnik engleskog jezika
Pozicija u školi