Eko digitalci

Škola: 
OŠ "Sveti Sava"
Škola
Odeljenje: 
I3
Odeljenje
Broj učenika: 
24
Broj učenika
Sremska Mitrovica

Opis škole :
Naša škola je velika kolevka drugarstva, sjajnih đaka i malih ekologa.

Opis rešenja:
Mi smo učenici I3 odeljenja Osnovne škole “Sveti Sava” iz Sremske MItrovice. Naš rad predstavlja skup eko pravila koja smo predstavili u obliku interaktivnog infografika. Naš EKO BONTON je u stihu, tačnije u vidu akrostiha, gde svako prvo slovo strofe predstavlja jedno slovo EKO BONTONA. Želeli smo da svojim crtežima i stihovima pošaljemo svetu važnu poruku: Želimo svima da damo na znanje da je na planeti teško stanje! Porukama tražimo pomoć vašu da se založite za planetu našu! Jer, mi deca smo budućnost ovog sveta i nama je dragocena naša zelena planeta! Naš infografik je aktivan putem linka https://view.genial.ly/5bc8f13ae8324063eea20e5d/eko-bonton-i3-osh-sveti-sava-sre Trudili smo se da pokažemo da i prvaci mogu da se uključe u projekat u digitalnoj formi, jer naše odeljenje je u pilot projektu “2000 digitalnih učionica”. Iako smo mali, trudimo se da uz našu učiteljicu učestvujemo u svim aktivnostima savremenim metodama učenja. Naša eko pravila stvorili smo na časovima projektne nastave, u okviru projekta “Oboji planetu zeleno”.

Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti:
Ako pobedimo, nagradu ćemo potrošiti na opremanje učionice (školski nameštaj, ormarići za decu).

Ime podnosioca: 
Snežana Petrović
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
profesor razredne nastave
Pozicija u školi