Vesti

Posadili smo 1.500 stabala u Nišu

U subotu 19. marta, zajedno sa udruženjem Eko Gerila Niš, posadili smo 500 sadnica hrasta kitnjaka, po 200 stabala belog jasena, poljskog jasena, graba i srebrolisne lipe, kao i po 100 stabala sitnolisne lipe i divljeg kestena u okviru Spomen – parka Bubanj.

„Zadovoljstvo mi je što smo u okviru velike akcije pošumljavanja SBB fondacije posadili 1.500 stabala u Nišu, gradu u kome živim i radim. Posebno sam ponosna na to što su u akciji učestvovale moje kolege iz SBB kompanije zajedno sa svojim porodicama. Verujem da svakoga dana, ličnim primerom možemo motivisati druge da čine dobra dela i menjaju svet na bolje.“, rekla je Miljana Dinčić, menadžerka SBB prodajnog mesta u Nišu.

Polako se približavamo kraju našeg velikog projekta u okviru koga smo, od novembra prethodne godine do danas,  zasadili preko 11.000 stabala na 13 lokacija širom Srbije.

Sledeće akcije pošumljavanja biće u Gračanici i Beogradu. Naša zemlja će, nakon ova dva grada, biti bogatija za 13.000 stabala na 16 lokacija!

Pratite našu Instagram stranicu neprljaj.nemasizgovor za detaljnije informacije i priključite se našim akcijama!