Nauči

Solarna energija

Još od davnina ljudi koriste energiju Sunca. Stari Egipćani, Kinezi, Grci i Rimljani su upotrebljavali solarnu energiju tako što su kuće orijentisali prema jugu, čime su u svojim domovima zimi dobijali više sunčeve svetlosti i toplote. Dobro poznata rimska kupatila uvek su imala velike prozore baš na južnoj strani.

Sunce je najveći izvor obnovljive energije na Zemlji. Ne može da se potroši, ne zagađuje životnu sredinu i besplatno je.

Solarna energija predstavlja energiju sunčevog zračenja u obliku toplote i svetla i može da se upotrebi za zagrevanje stanova, vode ili za proizvodnju električne energje. Za proizvodnju solarne energije koriste se solarni paneli.

Kinezi u Datonugu su napravili solarnu elektranu na milion kvadratnih metara u obliku džinovske pande. Ova elektrana moći će da proizvede 3.2 milijarde kilovat časova solarne energije u roku od 25 godina. Izgradnja ove elektrane smanjiće potrošnju od milion tona uglja koji bi se koristio za proizvodnju struje, redukujući emisiju ugljenika za 2.74 miliona tona. Na ovaj način znatno će se smanjiti  zagađenost vazduha.

U Francuskoj je pokrenuta izgradnja 1.000 kilometara takozvanih „solarnih puteva“. Na autoputu biće postavljeni solarni paneli. Samo jedan kilometer ovog autoputa može da proizvede dovoljno električne energije za napajanje naselja od oko 5.000 stanovnika.

I pored svih ovih uspešnih projekata solarna energija predstavlja ogromno neiskorišćeno bogatstvo. U toku jedne godine, sunčeva energija koja dospeva na našu planetu 10.000 puta je veća od energije neophodne da zadovolji potrebe svih stanovnika naše planete.

Nažalost, besplatni obnovljivi izvori energije se ne koriste dovoljno. Više od 50% domaćinstava se i dalje greje koristeći drvo, pelet, ugalj i slično.