Urbana Hidroponska bašta – proizvodnja budućnosti

Naziv rešenja :
Urbana Hidroponska bašta – proizvodnja budućnosti

Opis rešenja:
Misija našeg socijalnog preduzeća obuhvata dva cilja: – Zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju – Zaštita životne sredine – ekološka održivost Shodno tome je naše Udruženje osnovalo socijalno preduzeće koje ima razvijeno nekoliko proizvodnih linija, od toga je jedna i HIDROPONIJA odnosno hidroponska proizvodnja poveća, začina i mikrobilja. S obzirom na globalne klimatske promene i uticaj istih na proizvodnju hrane, koja uveliko smanjuje prinose na otvorenom i kao posledicu toga sve manje dostupne kvalitene hrane na pijacama u urbanim sredinama, ideja hIdroponske proizvodnje povrća je neophodnost koja se sama nameće kao rešenje, te tako je već uveliko primenjena u razvijenim zemljama sveta. Mi smo osnovali urbanu hidroponsku baštu na Mirijevu usred stambenog bloka i u njoj proizvodimo začine i mikrobilje. Prednost ove proizvodnje je što povrće, začini i bilje se gaje u vodi, pod svetlošću led lampi koje se napaju preko solarnih panela koje imamo postavljene na krovu hidroponske bašte. Još jedna od prednosti je i to što ovim načinom sve biljne kulture mogu biti uzgajane tokom cele godine, neometano vremenskim uslovima. Shodno tome smo pokrenuli proizvodnju i japanskih začina, kao i mikrobilja – koje je hrana budućnosti, a začine koje ugrajamo koristimo u našoj ‚‚Kuhinji na točkovima‚‚ gde pravimo zdrave obroke. Naš cilj je da u budućnosti nadjemo način i omogućimo edukaciju gradjanstva u gradovima Srbije da bi svaka gradska porodica mogla započeti sa malom hidroponskom proizvodnjom u svojim domovima. U našoj hidroponskoj bašti su angažovani naši korisnici iz boravka, te i ovom proizvodnom linijom, mi ispunjavamo našu misiju, a to je: – Angažovanje osoba smetnjama u razvoju – Zaštitu životne sredine – bez devastacije zemljišta, uštede vode i električne energije i dostupnost široj populaciji. Usled pandemije COVID19 naša proizvodnja je privremeno smanjena kao posledica smanjenja snabdevanja restoranima i uslugama ketering-a, ali se nadamo da ćemo u budućnosti vratiti proizvodnju na prethodni nivo i još je proširiti, te ujedno moći da angažujemo još veći broj osoba sa invaliditetom. Ovim načinom proizvodnje se dobija 100% organsko povrće i bilje, koje je neuporedivo zdravije od onog proizvedenog klasičnom proizvodnjom.

Ime podnosioca:
Anica Spasov