Oživljavanje sela Pakleštica u okolini Pirota

Opis rešenja:
Pošto je 2 godine za redom inicirao tradicionalno okupljanje jedne generacije potomaka sela Pakleštica, Branislav Andonović je 2019. godine u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom iz Beograda učestvovao u inicijativi “Stara kao nova” (projekat obnove seoske škole u Centar za studijski boravak Pakleštica). Sticajem okolnosti projekat nije bilo moguće realizovati, tako da se trud, energija i novčana sredstva dobijena od Trag fondacije usmeravaju na obnovu objekta stare seoske mlekare u Seoski dom i muzej Pakleštica. Pomenuti pojedinac je nesebično uložio svoj trud i znanje u adaptaciju ovog objekta, nakon čega je usledio niz kulturnih događaja (izložba slika, projekcija filma o Staroj planini, i izložba fotografija u sklopu zvaničnog otvaranja Seoskog doma). Takođe je o svom trošku finansirao kupovinu mašina za štampu, kako bi prodajom proizvoda od tekstila i keramike sa motivima sela, sami ulagali u dalje projekte. Iz tog fonda je najpre uređeno kupalište u selu, a delom i Seoski dom. U avgustu mesecu inicirao je čišćenje dela Zavojskog jezera, i tom prilikom sakupljeno je velika količina plastičnih flaša i isporučena u ovlašćenu ustanovu u Pirotu. Takođe će u novembru učetvovati u inicijativi ozelenjavanja dečijeg igrališta u selu, i još puno ideja je u planu na proleće, uz podršku i pomoć nekolicine entuzijazista i istomišljenika.

Ime podnosioca:
Sanja Madić