Kompost

Opis rešenja:
Organski otpad koji kreiramo pripremanjem hrane kompostiramo na terasi. Interesantno je gledati kako se pretvara u humus i kako biljke vraćaju ono što su uzele od zemlje.

Ime podnosioca:
Milena Jakić Šimšić