Buđenje svesti!

Opis rešenja:
Govorim u ime prirode 💚 Pojačaj zvuk i neka te ova pesma probudi! Neka ostalo kažu iskrene emocije koje nisam mogao da sakrijem tokom snimanja pesme.

Ime podnosioca:
Aleksandar Radovanović