Avijatičari

Rešenje predstavlja aerodrom napravljen od recikliranih materijala.