Avijatičari

Škola: 
OŠ Marija Trandafil
Škola
Odeljenje: 
III-1
Odeljenje
Broj učenika: 
27
Broj učenika
Veternik

Opis škole :
Škola se nalazi u naselju u Veterniku, i osnovana je 2009. godine

Opis rešenja:
Rešenje predstavlja aerodrom napravljen od recikliranih materijala.

Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti:
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti sa ciljem izrade učionice na otvorenom unutar školskog dvorišta, koju će koristiti svi đaci i zaposleni u našoj školi.

Ime podnosioca: 
Sanja Knežević
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
Učitelj
Pozicija u školi

2.049 POENA
49 Glasova
2 Glasova žirija

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik