Zelena Srbija

Škola: 
OŠ "Isa Bajić"
Škola
Odeljenje: 
VI 1
Odeljenje
Broj učenika: 
24
Broj učenika
Kula

Opis škole :
Na adresi Lenjinova 28. u Kuli, stanuje znanje koje se svakoga dana uvećava i širi. Mesto koje svoj

Opis rešenja:
Društvena igra Zelena Srbija kreativno je rešenje na izazov učenika VI 1 odeljenja naše škole. Napravili su potpuno novu igru, praveći tablu, igrače i ostale delove igre od recikliranog materijala i osmišljavajući pravila koja će igru učiniti izazovnom i zanimljivom. Cilj igre- Očistiti Srbiju! U igri učestvuje 4 igrača koja počinju igru sa različitih strana sveta- Dobrodošli su sa svih strana oni koji žele dobro za Srbiju! Eko Zeko, Žabica Čistačica, Kravica Čistunica i Prasica Spremačica naši su junaci. Prethodno se po poljima na tabli Srbije rasporedi smeće sa različitim vrednostima za igrače. Pomeranjem strelice koja se takođe nalazi na tabli, igrači dobijaju broj prema kome se pomeraju u toku igre ,sa ciljem da sakupe što više smeća. Kada se tabla potpuno očisti, igrači prebrojavaju svoj plen sakupljen u toku igre prema vrednostima koje su date. Pobednici su svi- zajedno su očistili Srbiju, a pohvalu dobija onaj koji je sakupio najviše poena.

Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti:
Društvena igra Zelena Srbija već je pobeda odeljenja VI 1, jer je proizvod zajedničkog angažovanja učenika na ekološkom osvešćivanju. Igra je zaista funkcionalna i već je postala omiljena aktivnost učenika na časovima odeljenjskog starešine. Ako i Vi u njoj prepoznate kreativan, zanimljiv i edukativan odgovor na izazov koji ste postavili i nagradite nas, novac bismo usmerili na obezbeđivanje još sakupnih mesta za reciklažni otpad, uređenje školskog dvorišta i ozelenjavanje prostora, kupovinom klupa i sadnica. Okrečili bismo spoljnu fasadu škole veselim ekološkim bojama i u prostoru školskog dvorišta ispisali parole koje će uticati na ekološko osvešćivanje svih učenika, kao što je – Ne prljaj, nemaš izgovor!

Ime podnosioca: 
Vladana Cicmil
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
nastavnik srpskog jezika i književnosti
Pozicija u školi

7.157 POENA
157 Glasova
7 Glasova žirija

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik