Traktor

Škola: 
OŠ "Dragojlo Dudić"
Škola
Odeljenje: 
6/3
Odeljenje
Broj učenika: 
22
Broj učenika
Beograd

Opis škole :
Škola sa tradicijom i ugledom, osposobljena za savremeno i uspešno obrazovanje i vaspitanje.

Opis rešenja:
Prilikom izrade traktora koristili smo plastičnu flašu, limene poklopce, plastične poklopce, tetrapak, cevčica, ambalažna kutija i lepak.

Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti:
Ukoliko pobedimo nagradu ćemo potrošiti na kupovinu neophodnih nastavnih sredstava.

Ime podnosioca: 
Snežana Lukić
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
Nastavnik srpskog jezika
Pozicija u školi