Superekolo

Škola: 
OŠ "Aleksa Šantić"
Škola
Odeljenje: 
IV 2
Odeljenje
Broj učenika: 
15
Broj učenika
Gajdobra-Nova Gajdobra

Opis škole :
Sedište naše škole je u Gajdobri, a naše odeljenje je u izdvojenom objektu u Novoj Gajdobri.

Opis rešenja:
Tim “Superekolo” je eko-bonton napravio u vidu stripa i uz pomoć stihovanih poruka.


Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti:

Pošto je naša škola stara, mi bismo novac od nagrade utrošili na kupovinu novih, modernih klupa.

Ime podnosioca: 
Dragana Čolaković
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
učitelj
Pozicija u školi

421 POENA
421 Glasova
0 Glasova žirija

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik