Lavirint

Škola: 
OŠ "Dragojlo Dudić"
Škola
Odeljenje: 
4/1
Odeljenje
Broj učenika: 
22
Broj učenika
Beograd

Opis škole :
Škola sa tradicijom i ugledom, osposobljena za savremeno i uspešno obrazovanje i vaspitanje.

Opis rešenja:
Prilikom izrade lavirinta koristili smo poklopac kutije za cipele, papir u boji, slamčice, kliker i lepak.

Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti:
Ukoliko pobedimo nagradu ćemo potrošiti na tehničko opremanje škole.

Ime podnosioca: 
Sandra Marković
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
Učiteljica
Pozicija u školi