EKO-REKA

Škola: 
OS Jovan Arandjelovic
Škola
Odeljenje: 
V/1
Odeljenje
Broj učenika: 
9
Broj učenika
Bela Palanka

Opis škole :
Mala škola, sa sedištem u selu Crvena Reka, izdvojeno odeljenje u naselju Dolac,opština Bela Palanka

Opis rešenja:
Mi smo kreirali naš Eko-poster tehnikom kolažiranja otpadnih materijala,kesa i plastičnih čepova, koje i inače naša škola sakuplja za reciklažu. Naziv postera je napisan tako da svako slovo prikazuje po jedno eko-pravilo. Npr. znak za reciklažu, drvo koje zalivamo, Sunce-sijalica znak za upotrebu solarne, a uštedu električne energije. Na sredini postera na našoj eko-planeti napisali smo naša eko-pravila u stihu. Ilustracija velike ribe napravljene od plastičnih kesa i kolaž papira, dočarava kako to otpadni materijal koji pluta vodom direktno ugrožava životinjski svet. U donjem delu postera uradili smo mozaik od čepova, napravljenih od plastike, sa jasnom porukom “recikliraj”, gde i sam natpis podleže procesu reciklaže papira.

Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti:
Želimo da uredimo unutrašnjost naše male škole i da nabavimo novu, savremeniju školsku opremu koja nam je neophodna za sticanje novih znanja i veština.

Ime podnosioca: 
Jovana Jocić
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
Nastavnik likovne kulture
Pozicija u školi