Članarine

Желели смо да досегнемо звезде , а за то нам је била потребна ракета па смо је направили од картона, жице, алуминијумске фолије и сламе, а гориво нам је непресушно, машта, свемир је наш.