Čarobni čuvari planete

Škola: 
''Despot Stefan Lazarević''
Škola
Odeljenje: 
IV 6
Odeljenje
Broj učenika: 
25
Broj učenika
Beograd

Opis škole :
Savremeno koncipirana škola koja prati naučno-tehnološka dostignuća.

Opis rešenja:
Plastične flaše su veliki zagađivači životne sredine. Svakog dana se svuda u svetu baci ogroman broj plastičnih flaša koje završe na deponijama, gde ostaju stotinama godina jer se polietilen tereftalat (PET) jako teško raspada. Samo za1 kg PET-a potrebno je 1,9 kg sirove nafte, koje je na planeti sve manje.Da bi se uočili i shvatili ekološki problemi, odnosno u kakvom se stanju nalazi priroda planete na kojoj živimo i mogućnostima ličnog angažovanja u njenoj zaštiti, učenici su uz istraživanje, timski rad, kreativnost, izuzetnu motivisanost i stvaralaštvo došli do ideje da od plastičnih flaša naprave EKO LUTKE koje će u ekološkim predstavama doprineti stvaranju ekološke svesti o značaju reciklaže u zaštiti planete Zemlje.

Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti:
Za kupovinu nastavnih sredstava (interaktivna tabla, video bim, softverski programi).

Ime podnosioca: 
Јаsna Rožina
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
učiteljica
Pozicija u školi

3.031 POENA
31 Glasova
3 Glasova žirija

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik