Počinje velika akcija pošumljavanja!

Da šume bude više, da se lepše diše.

Pozivamo udruženja građana, upravljače zaštićenih područja, lokalne samouprave i druga pravna lica koja u ciljevima svog rada imaju zaštitu životne sredine da se prijave i zajedno sa nama učestvuju u pošumljavanju Srbije.

Kriterijumi za odabir prijavljenih kandidata su:

– Iskustvo ili motivacija podnosioca prijave u sadnji drveća ili pošumljavanju

– Predložena pogodna lokacija za pošumljavanje na koju može da se zasadi minimum 500 stabala

– Mogućnost da pravno lice do 25. oktobra 2021. obezbedi sve potrebne dozvole za pošumljavanje na navedenoj lokaciji

– Potrebna mehanizacija, alat i ljudstvo za potrebe sađenja

Minimalni broj sadnica je 500

Napomena: U slučaju da odabrano pravno lice ne obezbedi sve potrebne dozvole za pošumljavanje do 25. oktobra 2021. žiri će ponovo odlučivati od dodeli sadnica drugom pravnom licu koje je poslalo prijavu i ispunjava uslove konkursa.

Vertical Tabs