Fantastičnih 26

Škola: 
OS "Starina Novak"
Škola
Odeljenje: 
IV 2
Odeljenje
Broj učenika: 
26
Broj učenika
Beograd

Opis škole : 
Škola se nalazi u centru Beograda i jedinstvena je u Srbiji po mnogim projektima.
Opis škole
Opis rešenja: 
Na posteru smo, kroz crteže i stihove, izdvojili 6 ekoloških pravila koja su za nas najvažnija.Pravila su kroz konkretne i direktne poruke povezana rimom. Glavni promoteri nasih pravila su deca jer su deca naša buducnost , a ujedno i nasa ciljna grupa na koju želimo da utičemo.
Opis rešenja
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti: 
Ako pobedimo nagradu ćemo potrositi za kupovinu interaktivne table za našu učionicu, na jednodnevni izlet koji planiramo na proleće 2019.god., a ostatak novca bi donirali u humanitarne svrhe za lečenje bolesne dece.
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti
Ime podnosioca: 
Jelena Jovanović
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
učiteljica
Pozicija u školi

1.875 POENA
875 Glasova
1 Glas žirija

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik