Eko izviđači

Škola: 
23 . Oktobar
Škola
Odeljenje: 
8
Odeljenje
Broj učenika: 
17
Broj učenika
Klenak

Opis škole : 
Mala , seoska škola sa divnom decom spremnom za rad, odličnom energijom .
Opis škole
Opis rešenja: 
Drvo, kao izvor života na kom se nalaze ekološke smernice za sadašnje, buduće generacije na koji način treba ili bi trebali da se odnose prema životnoj sredini
Opis rešenja
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti: 
Uređenje školskog prostora,dvorišta ( još više ga ozeleniti, napraviti malu bio baštu, uređenje učionica, školskih prostorija)
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti
Ime podnosioca: 
Dejan Savić
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
Nastavnik biologije
Pozicija u školi

0.034 POENA
34 Glasa
0 Glasova žirija

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik