Eko drvo - život znači

Škola: 
OŠ Vuk Karadžić
Škola
Odeljenje: 
III6
Odeljenje
Broj učenika: 
22
Broj učenika
Vranje

Opis škole : 
Osnovna škola u Vranju, najstarija, u strogom centru grada
Opis škole
Opis rešenja: 
Učenici su nacrtali drvo na planeti zemlji, jer drvo simbolizuje rast, razviće i dug život. Na grančicama su u listovima dali svoje predloge eko bontona sa kreativnim crtežima, a početna slova svake poruke to i potvrđuju. Poruke koje su dali samo govore o tome koliko deca žele da sačuvaju svoj životni prostor od zagađivanja i loših stvari koje ne bi trebalo da se dešavaju u prirodi . Sebe su predstavili kao male ekologe koji žele da svojim brižljivim radom, odgovornošću i požrtvovanošću sačuvaju planetu zemlju .
Opis rešenja
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti: 
Deca nisu imala prilike da vide botaničku baštu, pa bi deo nagrade iskoristili u te svrhe, a deo nagrade za kupovinu pametne table kako bi učenici unapredili svoja znanja novim i savremenijim tehnologijama i naučili još mnogo o ekologiji i životu.
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti
Ime podnosioca: 
Dragan Stošić
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
ucitelj
Pozicija u školi

2.501 POENA
2501 Glas
0 Glasova žirija

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik