Čuvari zelenog osmeha

Škola: 
Osnovna škola "9. oktobar"
Škola
Odeljenje: 
6/3
Odeljenje
Broj učenika: 
27
Broj učenika
Prokuplje

Opis škole : 
Škola sa najvećim školskim parkom, najvećim brojem đaka i dugom tradicijom u ekološkim aktivnostima.
Opis škole
Opis rešenja: 
Na panou smo napisali najvažnija ekološka pravila. On će stajati na vidnom mestu u školi i na taj način podsticati razvoj ekološke svesti i odgovornosti prema životnij sredini.
Opis rešenja
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti: 
Ako pobedimo, nagradu ćemo potrošiti na kupovinu opreme za biološki kabinet (kompjuter, projektor, mikroskop...) i uređenje školskog parka (nove sadnice, klupe, kante).
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti
Ime podnosioca: 
Dragana Đorđević
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
nastavnik biologije
Pozicija u školi

0.138 POENA
138 Glasova
0 Glasova žirija

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik