Čuvari planete Zemlje

Škola: 
Osnovna škola "Jovan Mikić" , Subotica
Škola
Odeljenje: 
3. a
Odeljenje
Broj učenika: 
27
Broj učenika
Subotica

Opis škole : 
Naše učionice krasi cveće.U atrijumu se nalazi fontana sa ribicama.Dvorište je bogato drvećem.
Opis škole
Opis rešenja: 
Na Eko-plakatu preovlađuju plava i zelena boja,jer one simbolizuju planetu Zemlju. Hteli smo da kroz eko-poruke i crteže ukažemo na važnost očuvanja naše planete,žive i nežive prirode.Za kreiranje plakata smo koristili razni otpad (plastiku,novine,karton) i time ukazali na značaj reciklaže.Naš Eko-plakat sa Eko-bontonom će krasiti atrijum naše škole,da svako dete vidi,pročita i poštuje ekološka pravila,kao i da razvija ekološku svest.
Opis rešenja
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti: 
Na edukativnu ekološku ekskurziju i dečije igralište u dvorištu škole.
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti
Ime podnosioca: 
Natalija Tucakov
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
učitelj
Pozicija u školi

1.158 POENA
158 Glasova
1 Glas žirija

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik